CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  

Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego

ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15,

25-368 Kielce

Tel kom. +48 533 649 605

Adres do korespondencji:

 

Biuro w Kielcach

ul Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce

tel.kom.: +48 536 921 091

e-mail.: k.buglewicz@klasterodpadowy.com 

 

Biuro w Lublinie      

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Biuro w Warszawie

ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com

Osoby do kontaktów: 

1. Pani Jolanta Okońska-Kubica 

Prezes Zarządu Spółki/Dyrektor Operacyjny

tel.: +48 533 649 605

e-mail:  biuro@klasterodpadowy.com 

 

2. Pani Kinga Kucharuk-Dyś

Specjalista ds. administracyjnych i ochrony środowiska

tel. +48 536-955-573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

 

3. Pani Marta Laskowska

Koordynator ds. obsługi administracyjnej i monitoringu Klastra

  tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com

 

4. Pani dr Ksenia Buglewicz

Koordynator ds. relacji, internacjonalizacji, public relations

tel.kom.: +48 536 921 091
e-mail: k.buglewicz@klasterodpadowy.com